| 04 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Investigación Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
Imatge del El ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Imatge del El ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

La Pobla de Vallbona invertirà 55 milions d'euros per a complir l'Agenda 2030

El pla estratègic d'actuacions contempla 24 projectes amb l'objectiu de modernitzar infraestructures i espais per a la ciutadania.

| Sergi Tarazona Municipios

El ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha aprovat el seu Pla Urbà d'Actuacions Municipals (PUAM) amb 24 projectes a mitjà i llarg termini. El pla estratègic local estableix un conjunt d’actuacions i d’infraestructures a desenvolupar fins al 2030 amb l’objectiu de continuar amb el disseny d’una ciutat habitable, inclusiva, intel·ligent i sostenible, en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU i de l’Agenda Urbana Espanyola.

Les actuacions han estat consensuades dins del Consell municipal de Participació Ciutadana, així com mitjançant enquestes a la ciutadania i en grups de treballs amb el veïnat. Les intervencions previstes en el programa estan adreçades a generar espais públics saludables, millorar la gestió sostenible i l’eficiència dels recursos, facilitar a la ciutadania l’accés a l’habitatge i a l’ocupació o impulsar la mobilitat sostenible i accessible, entre d’altres. Així mateix, l’aprovació del PUAM permetrà que la Pobla puga rebre una subvenció estatal de 500.000 per a rehabilitar la Casa Bernal.

PROJECTES 

Els projectes a dur a terme són:

 • La rehabilitació i promoció de la Casa Bernal com a espai públic, edifici declarat Bé de Rellevància Local que acollirà una oficina d'informació municipal, escoles taller o aules multifuncionals, entre d’altres.
 • Reurbanització dels eixos d’accés al centre històric: Poeta Llorente i Guillermo Roch.
 • Intervenció en la zona inundable al Nord de Vicari Camarena i condicionament recreatiu de l’àrea. 
 • Execució de col·lectors estructurals en la zona Nord.
 • Urbanització de serveis bàsics dels sòls urbans de les zones Nord i Sud
 • Millora de la xarxa de camins: carretera de Casablanca, Gallipont, Maquiva, Argila, Pla de la Cova, Masnou.
 • Creació d’una via per a ciclistes i vianants que unisca el Parc Natural de la Serra Calderona amb el Parc Natural del Túria, passant per l’estació de metro de la Pobla i la zona de Safareig. Juntament amb l’ampliació de carrils bici al municipi.
 • Nou espai públic multifuncional al centre històric.
 • Finalització de la Ciutat esportiva i ampliació del pavelló.
 • Finalització de l'àrea recreativa Safareig.
 • Millora de la mobilitat no motoritzada al centre històric. 
 • Un nou espai social i administratiu a Colom 78, per a la Llar dels Jubilats i una nova seu de l’Ajuntament.
 • Nou centre escolar, escola d’adults i escola oficial d’idiomes.
 • Millora energètica d’instal·lacions municipals.
 • Edifici de vivendes per a persones amb diversitat funcional.
 • Zones esportives de proximitat en àrees urbanes disseminades.
 • Millora del monitoratge de sensors ambientals i de places d’aparcament. 
 • Renaturalització finalització del barranc del Mandor.
 • Fibra òptica i millora de cobertura mòbil a tot el municipi.
 • Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable.
 • Augment d’espais de relació en el centre urbà amb jardins i places.